Stichting Plyskiv

Geeft Oekraïense weeskinderen een menselijk bestaanFinanciële verantwoording

Stichting Plyskiv is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Derhalve zijn wij verplicht onze financiële verantwoordingen te publiceren.
Onderstaand treft u een overzicht van de financiële verslagen. Op deze wijze leggen wij verantwoording af van de bestedingen ten behoeve van de doelstellingen van Stichting Plyskiv zoals vastgelegd in het beleidsplan.


2015
Winst en verliesrekening download
Balans download
2014
Winst en verliesrekening download
Balans download
2013
Winst en verliesrekening download
Balans download
2012
Winst en verliesrekening download
Balans download