Stichting Plyskiv

Geeft Oekraïense weeskinderen een menselijk bestaanBeleidsplan Stichting Plyskiv

(versie 2013)

Stichting Plyskiv
Stichting Plyskiv bestaat geheel uit vrijwilligers die zijn gegrepen door de erbarmelijke omstandigheden waarin de weeskinderen in de weeshuizen in OekraÔne moeten leven en zet zich geheel belangeloos in om in deze situatie verbeteringen aan te brengen.

Het ontstaan van de stichting
Stichting Plyskiv is ontstaan vanuit de TFC. Dit is de thuisfrontcommissie van Gert en Irina Mulder. Het echtpaar Mulder was namens de stichting Operatie Mobilisatie uitgezonden naar OekraÔne en werkt sinds de zomer van 2012 zelfstandig in OekraÔne.
Gert Mulder, geboren en getogen in Apeldoorn, is getrouwd met Irina Chernysh, afkomstig uit Vinnitsa in OekraÔne.
In 2008 zijn ze met hun kinderen Iwan en Pauwel vanuit Nederland naar Vinnitsa vertrokken om daar namens Operatie Mobilisatie zich in te zetten voor de vele weeskinderen. De thuisfrontcommissie zorgt voor support vanuit de thuishaven, waaronder financiŽle ondersteuning.

In september 2010 is een afvaardiging van de TFC op bezoek geweest in Vinnitsa en hebben daar o.a. een bezoek gebracht aan een weeshuis in Plyskiv.
Men was diep onder de indruk van de erbarmelijke situatie waarin de weeskinderen moeten leven.
Dit heeft hen doen besluiten om middels financiŽle ondersteuning hierin verbetering aan te brengen, waarbij de familie Mulder zorgt voor de lokale contacten en coŲrdinatie van de uit te voeren projecten.

De doelstelling van Stichting Plyskiv
Stichting Plyskiv heeft zich als doel gesteld om de kinderen in dit afgelegen weeshuis een menswaardiger bestaan te geven door het beschikbaar stellen van financiŽle middelen om zo:
- de huisvesting te verbeteren;
- meer persoonlijke aandacht aan de kinderen te schenken;
- het brengen van het evangelie;
- de mensen in OekraÔne het werk zelf te laten uitvoeren;
- de benodigde materialen te betrekken bij de plaatselijke ondernemingen.
De stichting tracht jaarlijks ca. Ä 3.000 tot Ä 5.000 te besteden aan de uitvoering van projecten, afhankelijk van de inkomsten.

De Stichting Plyskiv wil deze doelstelling bereiken door:
Het zonder winstoogmerk verwerven van financiŽle middelen uit donaties, sponsoring en het organiseren van activiteiten en het bereiken van zoveel mogelijk mensen om zo bekendheid te geven aan de zorgelijke situatie in de OekraÔense weeshuizen.
De familie Mulder zet in samenwerking met de directie van het weeshuis projecten op.
Voor de uitvoering van de projecten worden door Stichting Plyskiv de benodigde financiŽle middelen verworven en beschikbaar gesteld aan de fam. Mulder. Zij dragen zorg voor het verkrijgen van de benodigde materialen en uitvoerenden.
De projecten worden uitgevoerd door lokale ondernemingen en de benodigde materialen worden zoveel mogelijk ter plaatse ingekocht.
De fam. Muder legt aan de stichting verantwoording af van de besteding van de aan hen beschikbaar gestelde gelden en goederen.

Beheer en besteding financiŽn
Stichting Plyskiv besteedt de haar toegekende financiŽle middelen geheel aan het doel waarvoor de stichting is opgericht.
De financiŽle middelen worden gestort op de door de stichting bij de Rabobank geopende betaalrekening (rek.nr. 147437458) welke wordt beheerd door de penningmeester van de stichting.
Jaarlijks zal er een balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld van de stichting, deze zullen worden vastgesteld door het bestuur.
Lokaal zal Gert Mulder een administratie bijhouden om zodoende verantwoording te kunnen afleggen van de besteding van de aan hem beschikbaar gestelde gelden en goederen.

Beloningsbeleid
N.v.t., er worden geen salarissen of beloningen uitgekeerd